Stille klank

kleinlandschapsschoon-foto-de-groene-wereld-kopie-2
Ik hoorde de stilte die even sprak
meer vertelde dan duizend woorden
doch geen seconde de rust verbrak
al klonk hij in vele schone akkoorden.

Ik hoorde een stem die nooit gesproken heeft
om niet de stilte te verstoren
van ‘t zeker Woord dat in mij leeft
en dat zich wezend laat horen.

En zwijgend hoor ik ’t akkoord
van gena, liefde en ontferming
in gevoel van stille rust verwoord
en weet mij geborgen in Zijn bescherming.

Samenheid

bergrede_jezus
‘k Wil zoeken naar de gelijkenis
die de Meester zelf heeft gegeven
tot Zijn eeuwige gedachtenis
in geest en daad als Hij te leven.

Ik zoek mijzelf in tal van dingen
vanaf de eerste dag van mijn bestaan
wil ook mijzelf met liefde omringen
om ook delend door ’t leven te gaan.

Mijn medemens als mijzelf behandelen
vergeven wie er al of niet om vraagt
samen de goede wegen bewandelen
ondersteunen wie moeilijkheden draagt.