Gewoon herfst

rust-in-natuur-bij-water-kopie
Hoe breng ik dagen door van somberheid en kou
met regenbuien, hagel en met stormvlagen,
geen zon, de lucht eentonig bedekt en grauw
en gure wind waarin niemand zich wil wagen.

Het blad verwaait en langs de waterkant
vindt men nog slechts ’t gekrookt armtierig riet
en achter ‘t duin aan ’t vlakke strand daar stuift ’t zand
en ruwe zee met hoge golven tot ver verschiet.

Dit jaargetij van wind en storm en stervend blad
met mist en kale bomen en lege weiden
zo nu en dan een zon met nevelkrans omvat
en bossen die de stervensgeur verspreiden.

Toch tooit zich nu gans de aarde rijk in kleuren,
geniet ten volle ‘t schone herfstgebeuren.