Gelukzoekers

pad-in-voorjaarsgroen
Al zoekt de mens wel overal het geluk
het blijft zo moeilijk waar hij dat kan vinden
al lijdend onder stress en alledaagse druk
geen samenleving kan zijn last ontbinden.

Slechts spaarzaam zijn de uren van genot
hetzij tezamen of met meerd’re vrinden
hij schikt zich geem’lijk in zijn droeve lot
behoudt de hoop niet aan eenzaamheid te binden.

De zon en blauwe lucht mogen vreugde zijn
en bloemen vol kleuren in een groene weide
ochtendgloren als een sprank’lend rode wijn
een stralend paarse gloed over verre heide.

Ik heb geluk en rust in ‘t hart gevonden
waar kwaad en oorlog mijn ziel niet raken konden.