Hoogmoed

gevolgen_van_het_bombardement_op_het_bezuidenhout
Lieve Heer, zal ik U eens vertellen
ik ben het niet eens met Uw beleid
‘t doet ons op andere gedachten hellen
en brengt op aard alleen maar strijd.

Uw woorden brengen slechts consternatie
wij snappen er geen syllabe van
het wekt bij zeer veel mensen agitatie
ik vraag me af Heer, of dat niet beter kan.

U schiep toch de mens naar Uw beeld
U kwam ook in die gedaante Zelf hier
en hebt onze gevoelens ook gedeeld
U kent ons nu toch? Doe ons een plezier.

Wij zullen onze eigen boontjes doppen
en bepalen ons beleid nu zelf wel
dat U ons niet helpt is niet te verkroppen.
Maar toch Heer, vragen wij. Red ons uit de hel.