Harp


Heerlijke zachte klanken
dansen door de zaal
in ritme van
onnavolgbare akkoorden
als op vlindervleugels
gedragen van bloem tot bloem
proevende de zoete nectar

trilling van snaren
vibrerend met de lucht
golven als rustig kabbelend water
over een oeverloos meer
dat nergens regelmaat verstoort
en elke spanning of stress
wegebt van de kant waar je zit

Hopelijk


Laat niet stilte verloren gaan
de chaos zegevieren,
laat rust en vrede bestaan
het leven met liefde sieren.

’t Geluk in kleine proporties vaak
vormt samen toch het grote
ieder te waarderen is onze taak
daarmee wordt menig hart ontsloten.

Weer afgunst, ’t is zo’n ballast,
’t leven kan heus zonder
alleen openheid geeft houvast
en is veel gezonder