Mijn levend gedicht

Gedichten zeggen woorden als gefluister
Van wind die mild het ritselend blad beroert,
Begrip van streling, liefdevolle luister,
Bij naderen zacht de ziel en ’t hart ontroert.

Als uitzien over velden groen smaragd
En geeft als spiegelend gladde zee de rust
Of klinkt als vogelzang in boom en struik zo zacht,
Een bruisend deinende branding aan vlakke kust.

Zo luidt jou roep als engelenzang in d’ oren
Jouw lach als echo schalt door berg en dal
Je stem, welluidend genot om aan te horen
Is, als ik ’t zou ontberen, nooit vergeten zal

Jouw woorden zijn als gedichten gefluister
’t Geluk waar ik liefdevol steeds weer naar luister.

De woestijn zal geven

Mens zonder principe of geloof
een dorre woestijn zonderleven
hart koud zonder medeleven
gevoelloos en voor noden doof

dode akker verborgen in een kloof
geen zon kan aren doen rijpen
duister zaad kan vrijuit grijpen
gevrijwaard door kwaad en roof

dorre woestijn draagt vruchten
bloeit als schitterend paradijs
door ’t water van de doop

heeft geen pijn of leed te duchten
drenkt en voedt ons met zijn spijs
sterkt met geloof, liefde en hoop.