Satanische terreur


Ellende dat jij ter wereld strooit
o kwaad dat wordt bedreven
die van schoon en eer berooid
vanuit hoogste regionen verdreven
eens brengt het jou zelf ten val
in diepte van jouw eigen vonnis
vanwaar geen ziel ooit keren zal
maar crepeert in diepste duisternis.

Bries dan nog rond met jouw laatste trek
bedreig rechtschapenheid op aarde
waar vrede heerst is voor jou geen plek
daar jij slechts bedrog en leugen baarde
jij komt om in diepte van je eigen pijn
elk die herinnering aan jou bewaarde
zal van jouw kwelling getuige zijn
jij schepsel Gods dat zichzelf tot dood ontaarde.

Het allergrootste Kruisleed


Zo vele angsten en verlatenheid,
heeft Christus voor ons gedragen.
Alleen voor onze ziel en zaligheid,
daar wij niet om vergeving vragen.

Hij doorstond kruis, hel en graf,
werd gemarteld, gepijnigd en bespot,
droeg voor heel de mensheid straf
en vergaf ons dit als Zoon van God.

Deze liefde kunnen wij niet bevatten.
Het zwijgend dragen van dit leed.
Maar wij kunnen ook nooit inschatten,
wat Hem werkelijk zo veel pijn deed.

Jezus was de Zoon des Allerhoogste.
Jezus was de enige Zoon van God.
Toen men Hem aan ‘t kruis verhoogde,
dacht niemand aan zijn eigen lot.

Jezus, in de Drie-eenheid onze Heer,
kende als Alwetende des mensen ziel,
wist dat niemand zou houden aan Zijn leer,
dat elke keer de mens Hem weer afviel.

Daarmee doen wij Hem het meeste pijn.
Nog meer dan door Zijn dood aan ‘t kruis,
waarna wij Hem nog niet dankbaar zijn
en brengen onszelf steeds verder van huis.

Als Jezus gedenkt wat Hij voor ons deed,
dat Hij der wereld zonden heeft gedragen,
dat Hij zelfs voor ons tegen satan streed,
mag Hij niet een beetje dankbaarheid vragen?