Kind, Man en God


Dat kind eens geboren in Bethlehems stal
waarbij de engelen hebben gezongen
profeten getuigden dat Hij de wereld redden zal
eeuwen later door ons met lof bezongen.

Nu is Hij als Man van smarten en martelaar
veroordeeld zonder schuld met hoon beladen
staat als misdadiger voor Zijn rechters daar
is om ons van de dood te redden verraden.

Geen woord of klacht komt uit Zijn mond
men wéét de reden toch van Zijn daden
dat Zijn Vader die Hem naar de aarde zond
Hem zal steunen op al Zijn zware paden.

Veroordeeld is Hij al wist men niet waarom
door leugen en door valse getuigenis
maar wat ook werd gezegd Hij hield Zich stom
omdat alles door de profeten verkondigd is.

Men leidde Hem weg, dat onschuldig Kind
die weg buiten Jeruzalem, Zijn stad
Hij bad voor hen, als waren ze blind
omdat Hij hen altijd zo lief heeft gehad.

Nú zingen de engelen verheugd voor Hem
en getuigen ook op aarde weer vele tongen
van dat onschuldig Kind geboren in Bethlehem
door Wiens liefde wíj de dood zijn ontsprongen.

Mooie ochtendstond


Nu kust, ontwaakt uit duister
vroege ochtend de tere zon
die moeder aarde
nevelige sluier spon.

Zachte bries strijkt door haar kapsel
masseert golven door zilverglans
van zachte zijden draden
die deinen als vreugde dans.

Als tranen van ontroering
hangt dauw in berkenblad,
klinkt door eik en beuk in vervoering
lof in vogelzang gevat.