Veertig


Veertig eeuwen was de Messias reeds beloofd
wist God dat wij in zware nood
niet langer meer Zijn belofte hadden geloofd
door vele zonden veroordeeld waren tot de dood

Veertig, het getal van Gods volmaaktheid
de jaren dat Zijn volk trok door de woestijn
na het vertrek uit Egypte naar nieuwe vrijheid
ook als hun straf diende dat veertig zijn.

Veertig dagen trok ook Jezus na Zijn doop
door satan op de proef gesteld
gaf ook toen de duivel geen enkele hoop
ook al had die Hem tot uiterst toe gekweld.

Veertig dagen liep Jezus nog op aarde rond
voordat Hij ten hemel op zou varen
nadat Hij uit het graf opstond
om ons voor eeuwige dood te bewaren.

Heb steeds de goede weg gezocht


Langs wegen zo verlaten
zo stil dikwijls en doods
eenzaamheid als door godverlaten
zwalkend zonder gids of loods
zoek ik vruchteloos te vinden
het doel waar deze weg mij leidt
maar laat mij slechts binden
aan valse hoop die niet bevrijdt.

Geeft U mij Heer Uw leiding
neemt U op deze weg mijn hand
wees Zelf, o Vader, mijn bescherming
leid U mij veilig naar het Vaderland
dan gaan mijn wegen over rozen
heb ik steeds een Vriend aan mijn zij
weet dat ik de goede weg heb gekozen
ben ik uiteindelijk voor eeuwig vrij.