Eeuwen Lang

Eeuwen lang bestaat de aarde.
Al vanaf het Paradijs.
Schepping, die de Schat bewaarde,
voor primaire levenseis.

Schat in het leven ingebouwd
en één van vaste waarde,
waar men reeds eeuwen op vertrouwt
en nimmer blind op staarde.

Een Schat die niemand ooit kan zien,
als men er geen oog voor heeft.
Die Schat gaat hem voorbij misschien,
die om “God, noch gebod” iets geeft.

Maar vanaf het begin der aard,
reeds vanaf het Paradijs,
is ieder die Schat zoveel waard,
is ieder daarheen op reis.

Die Schat brengt ons eens de vrede,
eeuwig beveiligd voor roof,
vinden wij op het eind de rede,
in eeuwen lang bewaard geloof.

Geslepen en gepolijst

Een ruwe klomp steen uit de aarde
verontreinigd door modder en zand
ik vraag me af waarom ik hem bewaarde
normaal smeet iemand hem aan de kant
maar ’t was of ik een hartslag voelde
in dat weerbarstig ruwe stuk steen
zag iets van glans toen ik hem afspoelde
als een zacht aureool om hem heen.

In mijn bagage heb ik hem meegenomen
voorzichtig als een kleinood verpakt
wellicht was niemand op zo’n idee gekomen
temeer omdat ik al voldoende was bepakt.
Thuis heb ik hem gereinigd en geslepen
in vorm van zeldzaam waardevol diamant
dat was ’t niet, ik kon er niet mee dwepen
maar zo nu en dan koester ik hem in mijn hand.

Hij is als van voor de tijd der aarde
hoe God ook eens ruwe leem en klei
in Zijn hand bewerkte en bewaarde
koesterde het net als ik nu deze kei.
Hij maakte ervan geen goud of edelsteen,
boetseerde zijn evenbeeld, gaf hem verstand
ook gaf Hij aan hem Zijn schepping te leen
beschermt hem in de palm van Zijn hand.

Hij kwam en komt met Zijn shalom


Hij kwam tot ons met Zijn Shalom
en bracht ons Zijn vrede
een woord voor heel de wereld om
te horen de liefde en rede
waarom wij als broeders moeten leven
ieder naar eigen aard geschapen
niet enkel naar de hoogste eer streven
noch bevechten met het wapen.

Hij kwam tot ons met Zijn Shalom
en bracht ons Zijn vrede
die liefde leerde heel de wereld om
begrip te tonen voor ieders rede
maar wij willen naar eigen inzicht leven
zijn dwars, eigenwijs en dom
willen Hem van onze fouten schuld geven
en hebben niets geleerd van Zijn Shalom