Ook zij


Ik vraag U Heer, als mens,
wees de vervolgden nabij
die, ook in Uw naam
worden veracht, geslagen,
omdat zij de naam
van Uw volk dragen
vervolgd worden
over gans de aard.

O Heer, hebt U ook medelijden
met hen die tegen hen strijden,
vervolgden, doden met het zwaard
wil ook hen zien als Uw kinderen,
geschapen Uw beeltenis gelijk,
gedenk ook hen als eens Uw Zoon
aan ’t schandelijk kruishout toen
“Vergeef hen, ze weten niet wat ze doen”.

Dilemma van Spinoza

Gelukkig hebben wij eigen wil en keus gekregen
ook daarvoor verantwoording en rekenschap
op alle door onszelf gekozen wegen
voor God en medemens
stap voor stap.

Geschapen zijn wij allen als individuen
naar Hem die in vorm en woord
ons voorbeeld wil wezen
zoals in het leven hoort.

In eigen vrijheid hebben wij de keuze
te gaan zoals van ons verwacht
of door geheel eigen leuze
te reiken naar macht.

Daarom ook steeds in onze gedachten
elk andere overtuiging of begrip
in stilte steeds weer verachten
want op eigen denken hebben
wij meestal zelf geen grip.

Hoor je die stem ?


Hoor je een stem door de wind
die stem zacht in de bomen
door het ruisende riet
over water nader komen

hoor je die stem door de dalen
die bergen doet beven
de zeeën stuwt
luister, luister dan even

hoor je die roep om hulp door alle streken
bedek je oren niet hij klinkt zo hard
het is geen woord, het is een smeken
van hen die door ’t lot zijn getart.