Stille prioriteiten


Vanaf het duin genietend van glinstering
over de rustige deining van de zee
wachtend, ja waarop, misschien herinnering
aan vervlogen tijden en hun wel en wee

dromerig starend naar overgang tussen lucht
en water waar mysteries zo talloos zijn
voorbij een horizon verder dan vogelvlucht
door avondrood in dalende zonneschijn

wakend dromen van wat het goede brengt
met die zachte deining van water over zee
in stille onuitgesproken hoop van vele mensen

wat zwakheid met moed en krachten mengt
of voert in stilte zoveel heimelijk mee
van nooit uitgekomen en verzwegen wensen.

Zilver of goud


In rust en vrede van vriendschap
ergens in het boerenland
onder wisselvallige hemelbekleding
en bont gezelschap onder één dak
doorweekt of wijkend voor de regen
koesterend gouden zonnestralen
na plenzende zilveren regenbuien

luisterend naar schoonheid van woorden
in eensgezinde verscheidenheid
genieten van plezier van anderen
waar verfijnde humor wordt verspreid
in een onderling waarderen en respect
giet een gouden regen van woorden
waar tussen zilver stilte regels trekt

en wordt wijkplaats uit jachtig leven
van chaotische beknelde breinbegoocheling
gevat in vrijheid van gesproken woord
door eendrachtelijk balans hervonden