Eeuwig rust en vrede

Als eens de avond daalt- voor goed-
Waar zal ik dan ontwaken
Schijnt dan aan zekere kim een gloed
Die mij in hart en ziel zal raken
Een zachte glans van liefelijkheid
Die warmte straalt uit gouden zon
En schept een dag van eeuwigheid
De zekerheid van de levensbron

Als eens die morgen op zal gaan
Dat alles in het nieuwe licht
Daar aan die glazen zee zal staan
In glans van Zijn stralend aangezicht
Dan zingen aard en hemelkoren
Enkel nog over liefde en van vree
Dan is een nieuwe aarde geboren
En heerst nergens meer pijn en wee.