Kennis van bedoeling en oorzaak


Waarom maakt U niet alle mensen gelijkwaardig
U ziet toch het verdriet dat wordt geleden
De ene mens doet tegen de ander zo onaardig
En wereldwijd wordt zoveel strijd gestreden

Uw bedoeling was begrip en liefde in Uw schepping
De ene mens niet minder gaven of meer
Een ieder als individu met eigen beleving
En elk door U begunstigd in Uw genade Heer

Wij bidden, laat ieder Uw bedoeling kennen
En weten wie het kwaad op aarde bracht
Zodat wij niet aan zijn listen zullen wennen
En vallen in het peilloos duister van de nacht.