Van kinds af weten


Er is een leven die dood heet
Waarin om geen mens wordt gegeven
Maar slechts zijn eigen belangen weet
En noemt alleen zichzelf leven

Er is een dood die leven is
Die toekomst en verwachting kent
Die in deze wereld weet gewis
Bij wie je veilig en geborgen bent.
Tussen dood en leven kent het geen verschil
De toekomst hult zich slechts in hoop
Het geeft zich over aan Gods wil
En is reeds bevestigd in de doop.