Het nieuwe licht, het nieuwe Koninkrijk


De ochtendstond ontvouwt de dag
De horizon hult zich in ’t nieuwe licht
Rond de plaats waar Hij begraven lag
Hoort men verblijd een nieuw bericht

Het graf geopend Hij is opgestaan
Overwon de heerser van het dodenrijk
En noodt ons met Hem mee te gaan
Als burgers van Zijn grote Koninkrijk.

Waar Hij voor kwam


Hoeveel doden zou ik moeten sterven
Voor ik mijn schulden heb betaald
Wellicht zou ik in eigen waan bederven
De overwinning door Hem behaald

Hoe zou ik ooit de weg gaan die Hij ging
Overladen met hoon en spot en slagen
Vernederd en bespuugd tot men Hem hing
Zou de Vader vergeving voor hen vragen

Hij vraagt ons niet om vergelding
De schulden scheldt Hij ons vrij
Hij schenkt ons enkel vergeving
Een eeuwig leven voor u en mij.

Intense stilte


Duister bedekt de aarde als de nacht
En als de dood heerst de stilte
De wereld wordt beheerst door donkere macht
Vanuit de hemel daalt slechts kilte.
Alsof zij haar vensters sluit
De aarde houdt de adem in
Geen kind dat zingt geen vogel fluit
Het “Heilig doek” weert het Sanhedrin

De aarde omhult het donker graf
Een zware steen sloot Hem van Zijn schepping af.