Voor ieder


Drie kruizen op die heuvel naast elkaar
Drie mensen zijn daaraan genageld
De rechter zegt men is een moordenaar
De linker voor terreur terechtgesteld

De middelste streed slechts voor recht en vrede
Hij stond voor opruiing en onrust terecht
De drieschaar zag daarin voldoende rede
En heeft Hem voor Godslaster en leugen berecht

Hij stierf voor hen beiden naast Hem aan het kruis
Voor hem die Hem beleed ter rechterhant
Hij noodde Hem te volgen naar Zijn Vaders huis
Maar ook strijdend voor hem aan de andere kant.

Glorie van Golgotha


Op Golgotha is Hij voor ons gestorven
buiten Jeruzalem aan dat ruwe kruis
heeft door Zijn lijden voor ons verworven
een plaats in Zijn Vaders heerlijk huis.

Nu zal een loflied eeuwig klinken,
een lied van liefde gena en trouw
mogen wij van de feestwijn drinken
bij het open graf in plaats van rouw.

Nu is de steen van ons hart gewenteld
die ’t graf door de zonde gesloten hield
worden wij niet door angst gekweld
slechts door vrijheid en vreugd bezield.

Hoop als eeuwig licht is nu ontstoken
en leidt ons heel ons leven lang
zoals na barre winter is ontloken
nieuwe geboorte van de tijd eeuwenlang.