Spel van wind en mens


Hoog aan de hemelkoepel
Een vlieger of een luchtballon
Een spel van enkel wind

Ritselende bladeren in groene kruin
En over ‘t blanke strand stuivend zand
Een spel van enkel wind

Langs water en rivier het ruisend riet
En over akkerland ’t golvend graan
Een spel van enkel wind

Langs strand rolt woest branding aan
En beukt op strand en kust
Ook dit is spel van enkel wind

Bomen kreunen, takken breken af
Langs water kreukt het riet
Ook dit is spel van enkel wind

Zo menig één bouwt een huis
En anderen breken het weer af
Zo is het spel van de mens