Veel meer


Hoort U niet mijn klagen
over gebreken en tekort
over last die ik moet dragen
elke dag die zwaarder wordt

U hebt toch belooft te geven
alles wat in leven nodig is
als wij voor Uw schepping streven
is ons voortbestaan gewis

Heer ik zie zo weinig van dat goede
dat U sprak in Uw geschreven woord
neemt U ons werkelijk in Uw hoede
als wij leven zo het hoort?

Niets wat ik vroeg van aardse rijkdom
mocht ik ontvangen uit Uw hand
slechts zekerheid als ik tot U kom
ik uit gená mag wonen in Uw land.