Eeuwige zang van verlangen


Eeuwig ruist de wind door de bomen
vertelt van lang vervlogen tijd
en van nieuwe toekomst dromen
aan schone verwachting en belofte gewijd.

En stil luisteren wij naar die zangen
hoe vol van vreugd de tijd zal zijn
in grenzeloos hoopvol verlangen
op tijden zonder verdriet of pijn.

En eeuwig nog ruist de wind door bomen
vertelt ook nu van lang vervlogen tijd
voor ieder die van een toekomst wil dromen
die enkel aan de liefde is gewijd.

En stil luisteren wij vol verlangen
naar het Woord dat nimmer slijt
en klinkt in duizenden gezangen
over een eeuwige vredestijd.

Herschapen natuur


Nu de boomkruinen weer zingen
de bladeren dansen op hun maat
jonge lammeren door de weide swingen
de vlinder zijn cocon verlaat.

Leeft heel de wereld in nieuw licht
wordt alles als opnieuw geboren
zingt in mijn brein een nieuw gedicht
over alles wat mij zo kan bekoren.

Dan zie ik de wondere schepping weer,
de wereld alsof hij is herschapen,
en dank ik de goedheid van de Heer
die na de winter het leven deed ontslapen.