Wankele overtuiging

Cross against a sunset background

Altijd zal ik mijn twijfel blijven behouden
al is er in het leven geen enkel bewijs
toch blijf ik in overtuiging vasthouden
aan het bestaan van het hemels paradijs.

Het is enkel een kwestie van vertrouwen
volgen van een innerlijke stem
die steeds vraagt op Hem te bouwen
zonder enig behoud of rem.

Geen bewijs kan ik hiertoe aanvoeren
dan enkel te leven naar dat beeld
en mij nooit de mond te laten snoeren
door invloed dat mij innerlijk verdeeld.

Een ieder mag zijn eigen leven leiden
ik laat daarin elk mens vrij
vraag enkel, tracht mij niet te verleiden
mijn twijfel en overtuiging horen beide bij mij.