In het laatste zonlicht


Als eens zonlicht zal verduisteren
maan en sterren niet meer
aan de nachtelijke hemel staan
ik vraag U Heer,
zullen wij dan eindelijk weer tot U gaan.

Zullen wij dan vragen om genade
en vergeving van alle schuld
slaat U ons dan nog in liefde gade
met Uw onmetelijk geduld
en wilt U ons in Uw armen sluiten.

Heer de dagen lopen ten einde
dat U Uw zon nog schijnen laat
en dat dan het eeuwig duister
zich ook sluit over alle kwaad.

Wolf onder de wol


Een schaap kan niet zachter wezen
en heeft geen wittere wol
heel Nederland kan dat in z’n tweets lezen
zij staan met gemekker vol.

Vol zelfvertrouwen voert hij campagne
en belooft een paradijs op aard
voor iedereen ontbijt met champagne
het land voor ondergang bewaard.

Maar eens wordt ook dit schaap geschoren
en blijkt hij niet zo zachtaardig meer
maar tot de roofdieren te behoren
dan herkent men plots de wolf weer.