Overdenking in twee minuten


Hoe zal mijn hart
in schreeuwend verzet
de blikken vangen
van hen
wie eens gevangen
in machteloosheid
door pijn bezweken.

Wat zal mijn oog
nog pijnlijker treffen
dan het kind
dat wordt weggevoerd
in onbegrip.
voor het gezicht
van zijn ouders

Hoe zal mijn ziel
nog luider klagen
als ik colonnes aanschouw
van hen die meelij vragen
gedreven door hen
die de wereld
dompelen in rouw.