Hoe zwaar is de balk die U moet dragen?


Hoe zwaar is de balk die U moet dragen
de lasten die wij legden op Uw rug
en U gaat die zware weg zonder klagen
voor U is het de weg naar huis terug.

Toch hebt U nog een lange weg te gaan
een weg vol beschimping, pijn en lijden
en niemand die U daarin bij kan staan
U moet alleen tegen pijn en vijand strijden.

Niemand heeft van U een klacht vernomen
weinigen waren er die zagen Uw verdriet
en niemand is uit zichzelf te hulp gekomen
toen onder ’t kruis U de kracht verliet.

Wie heeft toen die woorden van U verstaan
die U sprak daar op Golgotha aan ’t kruis
U riep toch zo smachtend Uw Vader aan
“O Vader, zo U wil, haal mij thans naar Huis”.

Maar U droeg die balk nog vol zonde en schuld
moest eerst de satan in de hel daarmee verslaan
niet eerder had U Uw hemelse taak vervuld
zou U als onze Voorspraak naar Uw Vader gaan