Het doel


Wijs mij het land van zonneschijn en liefde
Het land van vrede en eeuwige rust
Daar waar nooit de haat een hart doorkliefde
Elke pijn of verdriet in de kiem gesust

Neem mij mee naar ’t land van eeuwige vriendschap
Daar waar zelfs vijanden vrienden willen zijn
Wij gevrijwaard zullen zijn van nijd en gramschap
Niemand zal benaderen met scherp venijn

Waar is dat land waar wij geluk zullen leren
Verdriet zijn intrede nooit heeft gedaan
Geen kwade macht ons zal kunnen deren
Breng mij naar het doel van het bestaan

Moeite van het zoeken waard


Een tuin vol licht en kleuren
bloemen vogels en veel meer
heldere beken rozengeuren
overal vlinders bont en teer

zachte bries tussen hoge bomen
melodieën uit vele vogelkelen
schaduw om tot rust te komen
engelen die op harpen spelen

maar bovenal een zacht geluid
als wind dat met bladeren speelt
en klinkt als lieflijk stemgeluid
dat diep geheim met ons deelt

zie hier mensenkind het paradijs
voel warmte liefde en genade
kom, ga dan hierheen op reis
omdat Hij u in gunst aanvaarde.

Vredesland


Ons hart nog steeds verkerend in de nacht
nog zoekend naar het stralend zonnelicht
zijn blikken naar de horizon gericht
vanwaar hij daag’lijks zijn heil verwacht.

Dan zullen wij de schone belofte zien
die ons werd gedaan in ’t ver verschiet
dan bloeien bloemen en klinkt het vogellied
dan is de schepping schoner dan voordien.

Dan heerst het zonlicht over alle duister
geen donk’re schaduw bedekt dan nog de dag
geen gevaar zal ons dan nog bedreigen

ons hart zal zich dan vervullen met luister
en iedere dag verblijden over wat ’t zag
nog enkel zich voor de schepper neigen.

Wie zou daar niet willen zijn


Daar waar altijd rozen bloeien
bij helder water uit de fontein
beken van overvloed vloeien.
Wie zou daar niet willen zijn?

Zachte bries waait door bomen
in heerlijk warme zonneschijn
wij op groene gazonnen dromen.
Wie zou daar niet willen zijn?

Waar wij horen zachte woorden
die troosten en verlossen van pijn
als muziek met schone akkoorden.
Wie zou daar niet willen zijn?

Mogen wij rusten van alle zorgen
dagelijks genieten brood en wijn
Één is daar Die voor ons zal zorgen.
Ja, altijd mogen wij daar bij Hem zijn.

Wonderschone tuinen voor iedereen


Eens zal mijn zang klinken
in tuinen wonderschoon
zal ik uit de beken drinken
‘t zuiver water heel gewoon.

Dan zal ik dansen door paden
tussen rozen aangelegd
in geur van hun weelde baden
voor alle mensen weggelegd.

Zie ik daar de hemelscharen
van engelen in een lange rij
hoef ik geen zorgen te baren
daar te zijn maakt enkel blij.

Kom verlang ook naar dat oord
waar de angsten zijn verslagen
geef Hem slechts je liefdeswoord
dan zal Hij al je lasten dragen.

Paradijs


Eens zal mijn zang klinken
in tuinen wonderschoon
zal ik uit de beken drinken
‘t zuiver water heel gewoon.

Dan zal ik dansen door paden
tussen rozen aangelegd
in geur van hun weelde baden
voor alle mensen weggelegd.

Zie ik daar de hemelscharen
van engelen in een lange rij
hoef ik geen zorgen te baren
daar te zijn maakt enkel blij.

Kom verlang ook naar dat oord
waar de angsten zijn verslagen
geef Hem slechts je liefdeswoord
dan zal Hij al je lasten dragen.

Reisdoel

waar-bloemen-hemelse-paden-sieren
Er is een plek waar wij allen mogen komen
een heerlijke plaats waar wij allen welkom zijn
een plek van schoonheid, licht en louter zonneschijn
daar mogen wij rusten in schaduw van bomen

daar heerst eeuwig warmte van liefde en geluk
worden wij niet geweerd maar welkom geheten
zal het ons nooit ontbreken aan drinken en eten
zijn wij voorgoed gevrijwaard van zorg en druk

op die plek staan de aller schoonste bloemen
langs blinkend gouden paden waar wij lopen
verwonderd zullen wij ons gezegend noemen

straks als wij daar komen gaan de poorten open
van het ons eens beloofde hemels Paradijs
naar die plek waren wij ons levenlang op reis.