Gelijke genodigden uit genade

Luisteren aan Zijn voeten

Zie niet mijn fouten en zonden
ze zijn te veel om op te noemen
strooi geen zout in mijn wonden
laat je oordeel mij niet verdoemen

Al heb ik meer zonden dan velen,
wie zal mij zeggen hoeveel het zijn,
en tóch… wilde Hij brood met me delen
schonk Zèlf voor mij de beker wijn.

Denk niet dat ik in zal schatten
wie nu echt slechter of beter is
ik wil mensen in één noemer vatten
ieder genodigd aan Zijn dis.

Daarom wees allen elkaars vrienden
en eet tezamen Zijn genade brood
geniet gunsten die wij niet verdienden
die Hij ons aan het kruishout bood.

Gebroken brood een gevulde beker

Laatste avondmaal mat discipelen

Aan tafel breekt U het brood
de spijs die ons voor eeuwig voedt
herinnert aan Uw lijden en dood
vergeving door gena voorgoed

Uw beker lest onze dorst
met onvolprezen zoete wijn
nadat U onze zonden hebt getorst
tot wij in Uw zalig huis zullen zijn

verzadigd met brood en wijn
vieren wij daar eeuwig feest
er zal dan voor altijd vrede zijn
het doel waarvoor U
op aarde bent geweest

Aanzitten bij Hem

De tafel is gereed

De tafel is gereed

In brood en wijn geeft Hij de tekenen
van Zijn gebroken lichaam aan het kruis
omdat Hij altijd op ons wil rekenen
Hem te gedenken in Zijn Vaders huis

 

dat wij altijd Hem zullen herinneren
als onze Heiland die voedt de ziel
ons wil blijven zien als Zijn kinderen
die Hij ieder vergaf die Hem afviel

 

Hij wil brood en wijn blijven delen
met van Zijn dis uit overvloed
net zoals Hij aan het meer eens velen
met vissen en brood heeft gevoed

 

bovenal voedt Hij onze zielen met Zijn vrede
vergeeft telkens aan Zijn maal onze schuld
enkel Zijn grote Liefde en gena is de rede
dat Hij onze magen met geestelijk voedsel vult.