Wie zijn toch die mensen


Wie zijn toch die domme mensen
Die strijden om rijkdom en macht
Met steeds hogere eisen en wensen
Hoewel zij baden in weelde en pracht

Wie zijn toch die arme mensen
Die denken boven ieder te staan
Terwijl velen hen verwensen
En hen liever ver weg zien gaan

Wie zijn toch die rijken
Die bulken in het geld
Maar toch steeds meer op willen strijken
Niet goedschiks dan maar met geweld

Wie zijn al die “Stillen in den lande”
Die met vrede alleen gelukkig zijn
Noch vorst noch dictator die hen verbande
Maar die kennen van ’t mijn en dein.

Allen zijn ’t individuen
’t Zij goed of ’t zij kwaad
De één eenvoudig de ander mondain
Allen op één aard. Maar waarom zoveel haat?