Vergeving voor ieder mens

Shot of a group of well-dressed businesspeople standing together

Er zijn mensen die zijn zwart
Zijn bruin of geel of blank
Maar ze zijn allemaal mens
En ieder mens is mooi
Elk mens naar Gods beeld geschapen

Er zijn mensen die zijn Christenen
Of Joods of Islamitisch
Brahmanen of Atheïsten
Ieder z’n eigen overtuiging
Maar naar Gods beeld geschapen

Er zijn mensen die zijn goed
Slecht of zelfs gemeen
Maar zwarte, bruin, geel, of blank
Christus vergaf iedereen
En stierf voor elk mens aan ’t kruis