Poetins Rusland


Nooit zal de wereld vergeten
Jouw engelachtige schurkenkop
Met je onschuldige smoel laat jij weten
Nooit houdt mijn heerszucht op
In vele landen breng jij ellende
Steunt alleen waar onderdrukking heerst
Meedogenloos nog voor de wereld je kende
Wordt je door de duivel beheerst

Ook jouw leven is niet oneindig
Ook eens wordt jou de rekening gepresenteerd
De smaad die jou treft is dan niet weinig
Maar van vrede en goede raad heb jij nooit geleerd

Dromen van een dag


Ik droom dat het eindelijk nooit meer oorlog is
Dat geen mens in nood meer hoeft te vluchten
Geen honger, angst of droefenis
Niemand die meer onder dwang zal zuchten

Ik droom dat alle mensen vrienden zullen zijn
Van oost tot west, van zuid tot noord
Voor iedereen van groot tot klein
Een aarde als het paradijs dat is zo als ’t hoort

Vrede, heel de wereld rond
Vol rust, liefde en vriendschap
En waar elk mens zijn eigen waarde vond
Een wereld als hechte maatschap

Ééns zal zo’n wereld komen
Waarin geen jaloezie of tweedracht heerst
Dan worden vervuld al onze dromen
Wordt noch blank, noch zwart overheerst