Oekraïne


Vanaf verre streken
Roept de nood
Roept een angstkreet
Heerst de angst
Heerst verdrukking
Heerst de dood

Slechts de heerszucht
Slechts de tirannie
Met dodelijke wapens
Dreiging met grof geweld
Geen levensontziende
Machtswellust

De wereld staat verlamd
Slechts één mens
-Een monsterlijk wezen-
Doet heel de mensheid sidderen
Doet heel de aarde vrezen

Langzame start


Dikwijls rek ik mijn dromen
Door de morgen uit stellen
Te bekijken in het licht der maan
Omrand met twinkeling der sterren
Omgeven in nachtelijk duister

Wachtend op het ochtendgloren
Ontwaak ik bij het licht der dageraad
Ontstoken in de gloed der horizon
Reeds raast het verkeer over straat
En open ik langzaam mijn ogen.