Licht over de dood (Paaskaars)


Een kleine vlam
een lichtje van een kaars
ontstoken door kinderhand

licht ontstoken als een kaars
slechts als kleine vlam
verwarmt ons koud bestaan

dat kleine licht plant voort
in diepste van ons hart
tot groter licht daar gloort

die kleine vlam
die het grote licht ontstak
toen ‘t Kind uit ’t graf verrees.