Begrip


Vergeet de jaren die niet waren
het beeld dat ik mij wenste
maar verloren tijd en leegte
vervlogen in ruimte van kosmos
vergaan in zoeken wat niet was

herinner de dagen die tellen
in vrede en liefde gegaan
waarin de tijd vulde het verlangen
naar samenzijn en verdergaan
één woord en duizend gezangen.

Oudedaggenot


Vervuld van liefde voor leven
in dromen vrede en rust
gedachten die langszij zweven
wereld beschouwend bewust

vogels volgen in hun vlucht
tussen wolken als luchtkastelen
horen in stilte het kleinste gerucht
van wezen waarmee wij ruimte delen

in zonneschijn aan oeverzij
kijken naar rimpeling van golven
van schepen aan loef of lij
door slaap overmand of geluk bedolven.