In die donkere nacht


Geen kaarslicht scheen in die nacht
daar in die kleine donkere stal
geen boom opgesierd met pracht
slechts sterrenlicht uit het heelal
scheen door het schamel dak
en in het stro lag moeder en kind
en iedere zang en lof ontbrak
terwijl hier een nieuw koninkrijk begint.

Maar herders in Efratha’s velden
hoorden het nieuwe bericht
omdat engelen hen vertelden
dat in die kleine stal eeuwige vrede ligt
toen klonk daar plots het engelenkoor
zingend “In Excelsis Deo Gloria”
dat drong tot in het stalleken door
lovend het Kindeke en Zijn moeder Maria.

Toen was in die nacht geen licht meer nodig
want uit de kribbe straalde het Licht rond
was verder elke versiering overbodig
omdat er geen warmer Licht ooit bestond.

Seizoensveranderingen


Zacht ruisen de golven
bij eb en vloed
langs thans verlaten stranden
waar slechts enkele wandelaar
nog toeft om rust te zoeken
en te genieten van spiegeling
op deining tot aan de horizon

achter stervende duinen
gaan velden slapen
na inspanning van groei en oogst
de wereld legt voldaan ter ruste
voorbereidt op nieuw seizoen
langzaam reizen nu de golven
glinstering wordt donkergroen.