Gewoon een daggie rust


Ze vinden dat ik te veel schrijf.
Nou,…en? Mag ik dat zelf weten?
Zolang ik dan maar netjes blijf
heeft men mij nog niets verweten.

Maar goed, ’t komt mij reuze uit.
‘k Wil best ’s een daggie rusten.
Hopen dat ik niet op weerstand stuit
morgen zullen ze op FB er van lusten.

Ik zal er nog een nachie over slapen
hoe ik één-en-ander aan moet pakken.
Want schrijven is wel ’t beste wapen
als men tracht je mond dicht te plakken.

Liefdesstem


Er liep een Mens op aarde
en velen volgden Hem
Zijn woord had zoveel waarde
men luisterde naar Zijn stem

die Mens noodde ieder te komen
te volgen waar Hij gaat
in Zijn voetstap zonder schromen
bij Hem voelen velen zich gebaat

velen zijn tot Hem gekomen
met hun pijnen en verdriet
in liefde heeft Hij hen aangenomen
verstoten deed Hij hen niet.

Nog steeds loopt er een Mens op aarde
en nog velen volgen Hem
Zijn woord heeft zoveel waarde
kom luister naar Zijn liefdesstem.