Vreemde parallellen


Zoek bergen
om dalen te ontdekken

wandel over droge plekken
om te rusten aan waterkant

wil hoogten niet beklimmen
niet in ravijnen te storten

zoek rust en stilte
om zang en muziek te horen

wil mijzelf blijven
om anderen te bekoren

genieten van leven
om in gebondenheid
tot zegen te wezen.