Nachtelijk waarneming


De straten hullen langzaam zich in duister licht
en eenzaam, depri dwaal ik tussen sombere muren
de ruiten staren als bolle ogen zonder licht
en houden geheimen verborgen in nachtelijke uren.

Een fluisterend paartje zie ik ergens in donker staan
verscholen voor nieuwsgierige spiedende ogen
ik loop glimlachend door in licht van ster en maan
zo’n tafereel kan mijn stemming weer verhogen.

Liever leren dan bèleren

Ik vestig niet mijn blik
op het ene punt
in één lijn aan het einde
‘k weet dat er vele straten zijn
waar zeer veel schoon
nog te genieten valt

maar is mijn hulp u ongewenst
vráág mij dan niet
uw straatje te betreden
kom liever op míjn pad
ik kan immer hulp gebruiken
met meerderen wordt ’t altijd wat.

Leven… nu


Laten wij de wereld weer vol kleuren verven
De beken en rivieren met leven vullen
En blazen de wolken van de hemelboog
Zodat de zon tranen op aarde droogt

Laten we dansen onder de regenboog
Als kinderen spetteren in plassen
Kuilen graven aan het strand
En kastelen bouwen hoog in de lucht

Als bejaarden wandelen over paden
Op een bank op een zonnige plek
Mijmeren, praten, lachen om vroeger
Kortom…, laten we de pijn vergeten.

Lenteraadselen?


Als bomen zouden vertellen langs het pad
wat ze hebben gezien in al die jaren
misschien goed dat ze zwijgen en dat
ze hun geheimen in stilte bewaren.

Wat heeft het gras langs het pad doen groeien
dan alleen regen of schaduw van die bomen
en kinderen, of mensen, die daarin stoeien?
Ach, laat het in stilte daarvan dromen.

Waarover zingen de vogels in groene kruinen
zodra dagen lengen en de zon warmer wordt
en mensen heerlijk in het gras liggen bruinen
niemand nog over kou of ongemak mort.

Ach, ik wil het allemaal niet zo precies weten
alles en ieder heeft zijn eigen keus
alleen van het goede genieten blijven weten
en gewoon gelukkig zijn is mijn leus.

Leeswijze


De pen weerspiegelt woorden
ontsproten uit mijn brein
die aan mijn hart behoorden
maar nooit gesproken zijn
geschreven zwart op wit
maar nooit gelezen
zo zal ’t ook met dit
schrijven echt wel wezen

ach, ik heb maling hoe u er over denkt
heb alles van mij afgeschreven
mijn pen in inkt gedrenkt
kan nimmer mijn gevoel weergeven
slechts tussen letters door
staat wat ik werkelijk voel
omdat ik hoop dat ik u niet stoor
met wat ik echt bedoel.