Schenk ons de gloed van het vuur


Stuur ons Heer, als op de dag die wij herdenken
weer het vuur over heel uw wonder schone aard
dat Uw liefde en warme gloed blijft bewaard
die U ons in vertrouwen hebt willen schenken

Uw Geest weert de koude uit ons aards bestaan
en is de rots waar wij vaste voet vinden
Hij is steun die van onze schuld wil ontbinden
Hij helpt ons in liefde en vrede te bestaan

Stuur ons die Geest die enkel tot U kan leiden
voor ons baant het smalle pad dat U ons wees
dat pad wat ons voert naar ons zeker bevrijden

dan komen wij blij en opgewekt zonder vrees
laait in ons die warme gloed in vuur en vlam
dan zingen wij verheugd als dank aan het Lam.

Geschapen om te genieten


Zie het wonder van de morgen
Het wonder der stralende morgenzon
Het duister baart nu niet meer zorgen
Geniet het licht glorend aan de horizon.

Het wonder van de nieuwe dag
Waarin ons weer ‘t leven is geschonken
Om in bewondering en vol ontzag
Te zien naar al wat zo welig staat te pronken

Zie alom naar ’t wonder van het leven
Vreugd en schoonheid die rondom je tiert
Dit alles is ons voor niets gegeven
In een schepping die met ons het leven viert.