Ervaren


Zwijgzaam staren in gedachten
hunkeren naar die tijd terug
naar de jonge onbezorgde jaren
was het beter, de tijd ging zo vlug,
in de toekomst wacht onzeker
wat komend lot ons brengen zal
maar nooit zal tijd weer keren

hoe lang duurt de toekomst nog
lang genoeg om in te keren
zonder somberheid of spijt
geen illusies meer te maken
delen ervaringen met wie wil
rusten na verdiende dagen
mijmerend, zwijgzaam, stil.

Geliefde zwerver


Ik was een zwerver op deze aarde
niemand die mij zag staan
geen mens achtte mij van waarde
ik wist niet waar ik moest gaan.

Ik was een eenling op aarde
ging slechts mijn eigen weg
niets waar ik zorgen om baarde
flierefluitend langs heg en steg.

Ik ben zwerver op deze aarde
zoek nog steeds naar veilig huis
waar liefde en vrede vergaarde
verzoening en gena door ’t kruis.

Nee, ik ben niet eenzaam op aarde
ik heb steeds een grote vriend
die mij houdt in hoge waarde
ook al heb ik dat niet verdiend.

Wel ben ik nog zwerver op aarde
daar ik elke keer het goede zoek
omdat ik steeds verloor en niet bewaarde
de liefdewoorden uit Zijn boek.

Eens ben ik niet meer zwerver op aarde
mag ik door weelderige tuinen gaan
dan ziet Hij mij als Zijn scheppingswaarde
en zal lofzingend voor Hem staan.