Dichter und Bauer


In vroege krieken der dageraad
begint jouw dagtaak op het land
bewonder jij bij zonsopkomst
gouden stralen over bedauwde velden
de eerste jubelzang der vogels
genietend van Gods vrije natuur.

Geen klacht komt uit jouw mond
bij ‘t zware werk jou opgelegd
als rentmeester der aarde
zaai jij het zaad jou toebedeeld
uit oogst die de Heer vergaarde
met ijver en leven als Zijn evenbeeld.

Een leven in ’s Heren liefde en zorg
in schepping beloofd, Ik heb je lief,
in trouw aan deze aarde toegewijd
staat jouw arbeid voor leven borg
brengt aard en hemel vruchten
zo de Heer van ons verlangt.