Levensklimaat

09-215duinenzeewolken

Schilderij; Hans Versfelt

Het land heb ik gezien in stralend licht
de zee aan ’t vlakke strand in rustig deinen
en achter duin het weidse vergezicht,
waar bomen boerenerven recht omlijnen

in voorjaar, zomer, soms ook herfst, de weiden
met veel en kleur’ge bloemen zijn getooid
langs luchten wolk en zon om voorrang strijden
en hemelwater over weiden wordt gestrooid.

Ik heb het land gezien bij ijz’ge koude
het treurig bruin bevroren doodse veld
dat stil om ‘t bruisend zomerleven rouwde
ik zag de zee bij storm en ruw geweld.

Was zonneschijn de een’ge kant van ’t leven,
de ware aard is door de natuur geschreven.

Leven als golven


Voor mij is leven de zee
uren, dagen zijn golven
moment is de branding
gedreven door wind

deining draagt schepen
op vaste of wisselvallige koers
over einder naar landen
van ongewisse toekomst

wolken zien tot over horizon
reeds van ver komen en gaan
rijzen en dalen van golven,
nieuw leven, ‘t aards bestaan.

Langslijnen


Wegen zijn de lijnen
waarlangs leven gaat
’t zij krom of recht
aan de kim verdwijnen.

Volgend het verticaal
oppervlak der aarde
al gaat het over
berg en door dal
zonder zekerheid
waar ’t eindigen zal.

Geen lijn loopt evenwijdig
aan verwachtingen gesteld
dikwijls aan onze hoop strijdig,
niet in vriendschap
maar met geweld.

Interpretatiewil


Wat ik kwijt wil vertrouw ik het papier
zwijgend absorbeert het mijn woorden

haar witte maagdelijkheid verdwijnt
tussen regels verschijnen akkoorden

wat ik niet heb geschreven blijft gedachte
wat inhoud geeft is het gevoel

over begrip en wil ben ik niet bij machte
uw eigen interpretatie is mijn doel.

Inhoudsbestemming


Soms denk ik is het leven enkel spel
zoals ons alles is gegeven
in gedachte in een woord
en zijn hart en ziel niet verweven
door dun geestrijk koord
voor liefde tot een vriendschap
een ondersteuning van ons zijn
of misschien alleen
versterking van ons zwakke brein
ter onderscheid van dagen
van jong en oud
is het jagen en jachten
de bestemde inhoud wel.