Filesoferen op terras

Na broeierig warme dag
zit ik op terras te peinzen
over zin of onzin van ’t leven
over goed of kwaad
schuld of onschuld veinzen

wat is beter dan wel ’t best
wie zal alle facetten leren
van het leven of de dood
wat is sneller dan in ’t lest
bij sterven de laatste ademstoot

zal de ziel rusteloos zwerven
blijvend in aardse tranendal
toch vestig ik mijn hoop
op belofte die plek te erven,
waar ieder gelukkig wezen zal.

Evenwicht

Whitehaven beach
Over stranden heb ik gezworven
door nat zompig zand
waarin mijn voeten vast zijn gezogen
op de rand van water en land.

Struikelend over wrakhout
en lege schelpen
uit een rijk verleden tijd
op de lijn van de branding.

En aan de horizon het dovend licht
woorden met zout doordrenkt
vertroebeld zicht door stuivend zand
op de scheiding van water en land.

Eigen schepping


Vogels leven niet voor sterven
vissen zwemmen niet met de dood
alles leeft voor genieten
voor lieven tussen man en vrouw
spel in het vel der aarde
genietend overstelpend groen

kleuren bomen of de velden
naar de wil die ’t heeft bedacht
onderworpen aan zijn kosmos
in een ruimte schier bodemloos
scheppen wij slechts onze diepte
zien zelf niet meer over de rand.

Dromen, illusies, enz.


Wat zijn dromen meer dan een schim
passerend in duistere nacht
tot aan ochtendgloren langs de kim.

Wat zijn illusies meer dan dromen
niets dan draaikolken in de wind
wanen en verlangens die van verre komen.

Wat zijn filosofieën anders dan gedachten
niets dan vluchtige wisselvalligheid
dagdromen die op de nachten wachten.

Wat is hoop anders dan verlangen
naar de uitkomst van de droom
die illusie in waarheid doet vervangen.

Wat is filosofie anders dan de som
van illusie en droom in hoop samen
wachten door nachten tot de vrede komt.