Ergens over de regenboog

Ergens over de regenboog
schijnt de eeuwige zon
daar is vrede en geluk
hoeven we niet te zoeken
naar vrienden.

Aan de andere kant
van de regenboog
wordt elke fout vergeven
bestaat voor ieder mens
liefde en zegen.

En ergens over de regenboog
zullen we elkaar vinden
versierd met rijkdom en glans
blijven we voor eeuwig
elkanders vrinden.