Ik begrijp het niet

3102870-bijbel-bidden-hands-man
Heer, Uw liefde en gena schenkt U iedere dag.
En iedere dag lopen wij daaraan voorbij.
Heer, dat begrijp ik niet!

Heer U wilt ons nemen zoals wij mensen zijn.
Maar wij willen ons steeds beter voordoen.
Heer, dat begrijp ik niet!

Heer wij vernielen heel veel van Uw schepping
Steeds weer wilt U het Zelf herstellen.
Heer, dat begrijp ik niet!

Heer U hebt Zelf voor ons de angsten
de spot, en het lijden gedragen.
Heer, dát begrijp ik niet!

Heer iedere dag opnieuw wilt U ons
nog leren, als Uw kinde­ren.
Heer, leer ons dát begrijpen!!

Hoeveel waren de wonderen

 

120px-JesusHealingCenturionServant

Hoeveel wonderen deed U in Uw tijd
mensen van Uw goedheid te overtuigen
en hoeveel mensen waren er wel bereid
voor Uw almacht het trotse hoofd te buigen?

Lammen liet U lopen, blinden liet U zien
grote scharen kon U met weinig voeden
vijanden die U belaagden liefdevol ontzien
ook al lieten zij U op Golgotha verbloeden.

Hoeveel wonderen doet U nog iedere dag
wilt nog steeds elke dag ons kwaad vergeven
en laat telkens nog in liefde op Uw gezag
ons in Uw wonderbaarlijke schepping leven.

Heb je het wonder gezien?

Voorjaarsgroen; foto, groene wereld - kopie
Heb je het wonder gezien?
Het wonder van het leven?
Het wonder van het dagelijks brood?
Het wonder, altijd bij ons gebleven?
Het wonder dat ons redt uit nood?
Heb je het wonder gezien?

Heb je het wonder gezien?
Ontluikend in het voorjaar?
Het wonder van jong groen en loot?
Wonder van de jonge dierenschaar?
Het wonder van de wijkende dood?
Heb je het wonder gezien?

Heb je het wonder gezien?
Wonder van liefde en ontferming?
Het wonder van onschatbare waarde?
Het wonder van de schone schepping?
Het wonder dat wij noemen aarde?
Heb je het wonder gezien?

Gewoon dagelijkse wonderen

Eempolder
Hoe sta ik hier
en verwonder mij
over bloemen
over bomen
velden zo eindeloos
horizon zo vrij

boven mij de hemelboog
goudgerande wolken
vogels in de lucht
vissen pijlsnel door water
en ik sta hier
en verwonder mij

ik verwonder mij
elke nieuw geboren dag
dat de zon weer straalt
’s avonds de maan
met z’n lach
dat zijn de wonderen.

Iedere dag.

Een wonder

Hollands polderschap

potentila's

Er gebeurde een wonder,
de zon kwam op.
Er gebeurde een wonder,
een bloem kwam in knop.
Er gebeurde een wonder,
in de tuin bloeit een plant.
Er gebeurde een wonder,
er heerst vrede in het land.
Er gebeurde een wonder,
een kind werd geboren.
Er gebeurde een wonder,
geen vriend ging verloren.
Er gebeurde een wonder,
er was voedsel in overvloed.
Het was een wonder,
de kleur van de avondgloed.
Het was een wonder,
deze dag van God.
Het was een wonder,
geen speling van ‘t lot.

Bewonderend Uw grootheid

gedragen door de Herder
Zien wij dan geen licht
waarheen zullen wij wenden
zoekend Uw aangezicht
die wij vanaf de beginne kenden
die ons omgeeft met genade
met liefde en zorg
behoedt voor val en het kwade
stond door Uw dood voor ons borg.

U zendt het licht waarin wij leven,
warmte door straling  van Uw zon
hebt de aard tot erfdeel gegeven
schoon als paradijs waar ’t eens begon
’t geluk mogen we hier vinden
volgend Uw steunend woord
in vrede leven met onze vrinden
door Uw liefdesvoorbeeld aangespoord.

Aanschouwen

Iedille

Aanschouw het gloren aan de kim
verlaat dan, mijn geest, het duister
sta op en toon je als pelgrim
de sterren door de zon verbleekt
geniet het wonder en luister,
naar zangen die vroeg reeds klonken
op het veld ontwaken bloemen
die weeld’rig kleurrijk pronken.

Aanschouw de schoonheid van de dag
bewonder, mijn ziel, het leven
‘t wonder dat je beleven mag
zoveel liefde je gegeven
geniet van bloem en vogelzang
wil de wereld vrede geven
en breng alleen aan Hem de dank
die de dag jou heeft geschonken.