Zonnebaan

Vroegere herfstzonsondergang

’s Morgens begint de dag in gloed
verlicht de ganse horizon
als de zon de aarde begroet
en verrijst als vurige ballon

verwarmt de dag met haar stralen
beschijnt het ganse veld
om aan het eind der dag te dalen
verlicht de kim tegengesteld.

’s Avonds eindigt de dag weer in gloed
daalt de zon als vurig rode ballon
en brengt ons een laatste groet
voor ze verdwijnt achter de horizon.