De oren van je hart


Och, ik red me wel,
maak je om mij geen zorgen!”.
“Is ’t verkeerd als ik stel,
dat jij je verdriet hebt verborgen?”

“Nee, ’t doet me niets,
laat hen hun gang maar gaan!”
“Is er toch niet iets,
waarmee men jou “in de kou” laat staan?”

“Ik ben het vergeten,
ik wil er niet meer over praten!”
“Toch wil ik je gevoelens weten,
voor je, in stilte, er om gaat haten”.

“Laat me alleen,
ik wil ’t liever stil verwerken”.
“Oké, ik ga heen,
als je me nodig hebt, laat ’t me merken”.

“Ik trek me van geen mens iets aan,
ik ga mijn eigen gang”.
“Toch kun je niet álle problemen aan,
ben je voor eenzaamheid bang”.

Met woorden zeggen we zoveel,
zijn we zo stoer, zo sterk.
maar, tussen de woorden hoor je reëel,
wat je oppervlakkig niet merkt.

Met je gehoor hoor je ieder woord,
in een klank die je verwart.
Maar, als je de wérkelijke inhoud hoort,
luister je met de oren van je hart.

Een zee van vrede


Golven ruisen als komen en gaan van tijd
of als gedachte rusteloos door dagen
die zwaar het water naar de branding dragen
en over lange gerekte kust verspreidt.

En in tijden van een onzeker vragen
hoe het in de toekomst ooit verder zal gaan
breekt plotseling behaaglijk windstilte aan
leren wij elkaar in liefde verdragen.

Ik bid dat dit alle tijden door mag gaan
vrede, vriendschap naar goddelijk behagen
een wereld zoals bij de schepping bedoelt

waar elk voor ieder in de branding wil staan
is het paradijs waar vrede wordt gedragen
daar zal geen angst of pijn meer worden gevoeld

Je kunt lang zoeken


Zoek naar wat je niet vond
op alle plekken waar
je niet bent geweest
naar wat je dacht dat je
niet nodig hebt.

Zoek niet alleen met je ogen
maar ook met gevoel
en voor alles ook met
je verstand en liefde
met je hart.

En je vindt wat je niet miste
het mooiste en diepste
het meest pure en zuivere
want dan vind je geluk en
échte vrienden.

Mijn droom


Kwam ooit de droom
die ik heb eens uit
werden wensen vervuld
van alle mensen
geluk gezondheid en vrede
door geen onlust,
jaloezie of haat gestuit.

Vrede op de wereld
voor elk ras en iedereen
geen oorlogen,
onderdrukking of dood
geen koude, armoede
of hongersnood
niemand minder,
niemand meer,
wij allen hebben
de aarde in leen.

Tweede ontmoeting


Was ’t decennia of langer geleden,
ach wat doet ’t er ook toe
dat ik je daar op straat zag lopen
koud, nat en ook behoorlijk moe
ik heb je een lift aangeboden
maar jij sloeg die gedecideerd af,
heb ik je overgelaten aan de weergoden
dat was voor mij voldoende straf.

Was ’t geen paar maand later
dat ik je weer zag in ’t theater
en ik vroeg hoe of ’t met je ging
maar jij keurde mij geen blik waardig
zag in je ogen even een flikkering
flauwe nauwelijks verholen glimlach
en ’t klinkt misschien merkwaardig
je leek vriendelijker dan ik je voor ’t eerst zag.

Werkelijke macht


Je verbeeld je mens dat je de wereld kunt besturen
dat je landen en volkeren kunt zetten naar je hand
je denkt dat jij geen angst of vrees hebt te verduren
omdat jouw heerschappij de hele wereld omspant.

Door geweld en dreiging houd jij de aarde in je ban
veel sterker nog voel jij je dan de allerhoogste macht
hoewel je zo onbeholpen niet zonder Zijn steun kan
maar jij gaat door tot eindeloze duistere nacht.

Maar werkelijk macht is zo heel anders dan jij denkt
daaraan ligt geen verdrukking of vertoon ten grondslag
geen geweld oorlog of overwinning in bloed geplengd
enkel vrede en liefde maken elke dag een feestdag.

Benadering in zachtheid onschuld en compassie
brengt waarheid, het paradijs is hier geen fantasie.

Hen die ik heb gekend


In het zwakke schijnsel
dat nachtelijke vlakte vult
zie ik dromerig de velden
met donkere silhouetten
en wacht zonder te weten
wie mij licht zal brengen
om het pad niet te missen
dat ik niet vind zonder flambouw

zie tussen de bomen
schimmen van verleden
hoor ook hun stemmen
door de kruinen reeds gaan
voel hun ademzachte streling
reik mijn handen naar omhoog
ik wil hen minnen lieven
volgen tot voorbij de hemelboog.

Bergen weerstand


Zo graag wil ik zachte woorden spreken
die gevoel weerspiegelen uit mijn hart
in een liefdeslied dat geen mens verwart
geen band van vriendschap zullen breken.

Één zang van vroege ochtend tot de avond
de gehele dag vullen met genot
veraangenamen het menselijk lot
dat reeds zoveel ellende ondervond.

Zal dan het antwoord als echo keren
uit de verte, uit het diepe donkere dal,
van achter gindse hoge bergen

die ons van vrede en begrip weren
als angst onze leermeester wezen zal?
Dan zal het van ons nog vele krachten vergen.

Shalom vriendvijand


Open je poorten en ramen
toon mij je visie
van waaruit
je denken
je woorden
en je daden staaft.

Ik open mijn poorten
en ramen
toon je mijn visie
waaruit ik mijn denken
mijn woorden
en mijn daden staaf.

Laten we een huis bouwen
tussen onze burchten
van eigen
visie, denken,
woorden en daden
en vergelijken

en laten we dan bouwen
een kathedraal van vrede
een symbool voor
eeuwige vriendschap

Shalom
MIJN VRIEND!!!

Storm en vrede


Zal rust van deze morgen wijken
voor gebulder en geweld
van windstoten en stormen
in dit ruwe jaargetij
zoals vrede van alle dagen
door mensen wordt gemeden
als alleen hun ego telt

ik bid dat de storm mag gaan liggen
en eind komt aan ruw geweld
dat de mens zijn eigen lijden
door een vaste wil gesteld
vrede overal mag herstellen
in een liefde die de wereld overstelpt
zoals nú slechts het eigen ego telt.

Woordenspel


Hoe verder zicht over veld en vlakte gaat
bepaald door wind en wolk
word ik gedreven tot rusteloos gemis
zoekend naar einder zonder grens
niet bepalend waar mijn einddoel is
maar streven voorbij eigen wens.

Geen binding die vlucht belemmerd
in gevoel voor vrijheid en ruimtedrang
van haastig jagen naar andere oorden
achter horizon en verten niet hechten
zoeken betekenis van andere woorden
die onze barrières en moeiten slechten.

Woorden waarmee wij vrede kiezen
wat zullen wij daarmee verliezen?

Hoop op woorden


Laat als kiemen uit de aarde
mijn woorden wassen in de lucht
en samen tot één oogst gevormd
niet voor storm of regen zijn beducht.

Laat als akkers vol rijpend graan
mijn gedichten worden geoogst
mijn gedachten niet verloren gaan
niet van inhoud worden berooft.

Laat mijn woorden voedend graan
een spijze voor het innerlijk zijn
dat voor ieder aan begin zal staan
van vrede en leven zonder pijn.

Ochtendwens


In stilte kleur je de horizon
van einder tot einder
in zachte stralende gloed
en kom over velden als wade
brekend duister van de nacht
voor vredige dag.

En boven de kim
stijgt majestueus de zon
begroet door vogelzang
met verwarmende gloed
op kleurende bloemen
als stempel en schrift
van hoogste gebeuren.

Leid dan mijn paden
door dat licht naar het doel
waar ik de rust vind
de diepste vrede voel.

Ochtendklanken

Wens elk mens een rustige vredige dag
die begint met schone welluidende klank
zodat een ieder zingen mag
uit pure blijdschap en dank

beginnend in het blinkend ochtendlicht
rijzend met de stralen van de zon
als een veel belovend vooruitzicht
dat sombere stemming overwon

en heel de dag horen we nog die tonen
die ons het hart verblijden
alsof ze in ons hoofd blijven wonen
in goede en in slechte tijden.