Hol

nationalebeeldbank_2016-5-967051-1_stal
Hun stemmen klinken na
vol belofte en begrip
terwijl ik hier nu sta
in de lege stal in een “dip”.

Weg! Koeien, varkens, schapen
“Ruimen!” noemt men dat
’t Was hu enigste wapen
nu is ’t enigste leven nog…., de kat.

Een zo vertrouwd
vol rumoer en leven
kundig opgebouwd
waar ik alles voor wilde geven.

Mijn eigen voetstap
’t enigste wat ik hoor
op de oude hildetrap
klinkt hol mij in ’t oor.

“’t Komt weer goed
je kunt op ons vertrouwen”
Ze vertokken met een groet
Moeten we daar de toekomst op bouwen?

“Over enige tijd”, klinkt ’t nog na
“staan al je stallen weer vol”
Maar ik denk als ik weer verder ga
“Hun beloftes, als mijn voetstap, zo hol!”.

Geschreven naar aanleiding van ruimen van dieren in de stedendriehoek Zwolle-Deventer-Apeldoorn.
De impect is thans nog duidelijk merkbaar en van de beloftes van betere maatregelen is tot op heden, zoals in de meeste van dergelijke bureaucratische beloftes, nog niets maar dan ook niets terecht gekomen zodat bij een nieuwe uitbraak dezelfde ellende is te verwachten.

Regenbogen over de Veluwe

Rainbow --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Rainbow — Image by © Royalty-Free/Corbis

Zwarte duistere wolken aan de hemel
een loodzwaar zwart gevoel in mij
berichten die de mensen schokten
van tegenslagen en somber tij
voelde als van God en alleman verlaten
en buiten brak het zware onweer los
de nacht leek over de dag gaan heersen
geen vreugd geen zon en zelfs geen maan

toen ik op diepst van mijn ellende
de handen vouwde en vroeg om hulp
braken plots de donkere wolken
wierp de zon zijn lichtstralen naar bene
en tekende drie regenbogen
als antwoord en troost op mijn bê.

Wat telt

Een natuur zonder leven
toekomst zonder streven?
Wat telt?

Trots en levenswerk van de individu
geld, de eerloze roem van nu?
Wat telt?

Verdriet van een mens die huilt om een vriend
verdriet van een boer die beter verdient?
Wat telt?

De tranen van een kind
dat bij thuiskomst zijn lievelingsdier niet vindt?
Wat telt?

Het vertrouwen gewonnen in respect
verachting dat geschonden vertrouwen verwekt?
Wat telt?

Het geld!!!!!!!

Een lege schuur

Hier lag mijn hart
hier lag mijn taak
in vreugd of smart
hier mijn vertroosting vaak

hier was mijn leven
hier was mijn werk
mijn taak door U gegeven
door Uw zegen sterk

ik zoek de oorzaak Heer
een rede voor mijn verdriet
ik zie geen uitkomst meer
’t is of U het niet ziet

Ik weet, ’t is niet om onze zonden,
Heer U verlaat ons niet
want waar wij geen troost meer vonden
stelpte U alleen ons verdriet

o Heer, laat niet onze geest
al zijn wij nog zo overstuur,
angstig en bevreesd,
zo leeg zijn als die lege schuur.

Mentaliteit

Voor vrede en rechten,
en voor gerust gemoed,
wil ieder vechten,
zelfs sterven als ‘t moet.

Ieder wil in vrede leven,
bepalen, eigen recht,
naar eigen inzicht streven,
voor “‘t goed”, of “‘t slecht”.

Voor geluk naar eigen inzicht,
voor zichzelf of vrind,
hoe of waar ‘t zich ook richt,
of de eerlijkheid verbindt.

Slechts door zelf weten,
en eigen weg bepaald,
en gewoon vergeten,
de ander, die de tol betaalt.

Maar wie in dagelijks werk,
aan principe en normen houdt ,
staat mentaal sterk,
als iemand, die op waarden bouwt.

De aarde draait om

Iedere dag is verdeeld
in donker en licht
door draaiing wordt ’t beeld
op zon of maan gericht

zo draait de aarde
iedere dag
als in ’t leven de waarde
van traan of lach

de dag om te werken
in ’t licht van de zon
de nacht om ons te sterken
tot de morgen begon

een nieuwe dag om te leven
voor bedrijf en gezin
niet om slechts te geven
om geld of gewin

de aarde draait om de zon
in haar warmte en licht
en….., als ’t haar om geld begon
was haar draaiing al lang ontwricht.