Stem der advocatuur


Spreken als ene Brugman
en vangen als een haai
als je dat kan
ben je zo glad als een glissie
als leer zo taai.

Buidels geld verdiend
op legale manier
dankzij zwarte praktijken
die met steeds meer plezier
de zwarte toga’s bekijken.

Mijnheer/mevrouw Edelachtbare
mijn cliënt is heus niet zó slecht
maar ’t kwam door die halve gare
die de buit op tafel had gelegd
en het voor zichzélf wilde houden!

Stelt u zich dát toch eens voor!!!!

Schijnschoonheid


In de verten liggen blauwe bergen
weerspiegelend in groene zee
en achter vurige horizon waar strepen
vertellen van een hete komende dag
wuift koel nog wind door nevelig lommer

van ver klinkt het oeroud tegemoet
met mensenvreemde wereldtaal
als onrust in een land vol ellende en bezetting
en alle schoonheid gaat teniet
bij wetenschap van verdriet ziekte en kommer.

Crisismetaforen


Takken van mijn boom gerukt
liggen verspreid op het tuinpad.

In bossen vleien gouden bladeren
zich rottend op de bodem.

In water zakt de lelie
terug naar ’t stinkend drab.

Over groene velden
kwijnen laatste bloemen.

En op gouden stranden
liggen lege schelpen

van oesters die wij hebben gegeten
en wrakhout van onze zekerheid.

De verschillen


Waar dagelijkse druk doet toenemen
een stroom van geluid en kakofonie
in drang, drift of sloven der economie
zal frustratie door stress ons claimen

geen schoonheid in poëzie verwoord
klinkt nu nog vanuit afgeladen zalen
zangen van Muzen in velerlei talen
worden op pleinen, straten niet gehoord

en ’s nachts als de geluiden verstommen
mogelijk de rust ook wederkeert
slechts hier en daar werktuigen grommen

schijnt men de weldaad van stilte verleerd
zoekt men razend vertier in auto of disco
geen verschil met de dag. Jammer, het zij zo!

Positief afwachten


Zacht ruisen stromen tijd aan ons voorbij
stil zonder werkelijk aandacht vragen
verdwijnen zonder opzien uren, dagen
en voor ons staan nieuwe tijden weer op rij

op de laatste dag komen wij tot bezinning
dat zoveel wat mis is onherroepelijk was
menig wond die wij opliepen nooit genas
onze hartenpijn daar niet voorbij ging.

Nu breken in de toekomst betere tijden aan
veel deuren staan daarvoor voor ons open
van onze goede wensen het beste te hopen
om voor vrede schouder aan schouder te staan.

Zacht ruisen dan stromen vrede aan ons voorbij
en voor ons staan nieuwe tijden weer op rij.

Opsporing verzocht


Met iets of wat afwezige blik
stond hij op de hoek
net of hij niet wist
waar hij heen moest.

Ik tikte hem op zijn schouder
vroeg of ik misschien helpen kon
z’n ogen veranderden
in gloeiende kolen vuur.

“Niemand helpt mij
en ik heb niemand nodig”
bitste hij mij toe
en draaide zich om.

Met grote stappen
liep hij de straat uit
en ik vraag me af,
wie en waar is hij?

Fictie of realiteit


Stil is deze dag weer langs getrokken
zonder rumoer of kabaal
dagelijks normaal gebeuren
onder een bleke herfstzon
tussen schone herfstkleuren.

Was het een deel van een droom
een fictie van alleen verlangen
een beeld zo wij graag zien
of realiteit van rust en vrede
in alledaags gewoon stramien.

Laat in werkelijkheid horen
vanuit hart en brein geboren
dat de wereld vol mag zijn
van dagen als deze
in een toekomst zonder pijn.

Individualisering

Man taking a lot of money proud and self-satisfied in love yourself concept on isolated yellow background

Verten zijn niet ver meer,
de wereld is zo dichtbij
maar verder zijn mensen
gedreven uit elkaar
door onbegrip en onvermogen,
de afgunst weegt zo zwaar.

Mensen in dorpen en steden
wonen allen zo dichtbij
maar mijden steeds elkander
als wonen ze zo ver uit elkaar
kennen niet die ander
de afstand is zo schrijnend tastbaar.

Niemand

smugged young businessman sitting on a stool on black background

Vragen niet beantwoord
kennis alleen onthouden
hulp zo vaak ontzegd
geen hand ooit uitgestoken
waarheid weerlegd

samenleving ontwrichten
individueel en anoniem
verschuilen achter massa
bal masqué zonder gezichten
benaderen alleen op afstand

brein zonder denken
alleen volgen in gelid
hart zonder bloedstroom
ogen waar geen leven in zit
en gevoel vooral bevroren.

Openheid van zaken


Soms zet ik jaren van gedachten
in enkele gebrekkige zinnen
in hoop dat men ze begrijpt

zomaar soms wat losse woorden
geen specifieke filosofie
of diepzinnig bedoeld

zomaar om wat van me af te schrijven
mijn overtuiging open te geven
en mijn brein te ontlasten.

Gewoon dus,
om er maar zomaar
wat tegenaan te zeuren.