Raindrops van Chopin

Druilerig valt gestaag de regen
menigeen gedoken in zijn kraag
staat deze somberheid tegen
ergert zich aan deze plaag

maar hoor de schoonheid
van dit strak gestage ritme
aanvaard ’t niet als narigheid
raak je humeur er door niet kwijt

luister naar de speelse droppen
die van twijgen vallen op straat
regen valt toch niet te stoppen
hoor Chopin in pure regelmaat.

Csárdás


Hongaarse driften

Wind waait het stof over de puszta
En vol passie galopperen de csikós
Hun acrobatische toeren uitvoerend
Op hun onafscheidelijke Nonius
Wijd is de vlakte en de wereld van hen
Het Hongaarse bloed kookt in hun aderen

En in de bossen ruist een zachte bries
Als het geluid van gedempte snaren
Een wonderlijk schone melodie
Die af en toe aanzwelt tot het snelle ritme
Het ritme van het Hongaarse temperament
De wisselende klanken van de czârdâs

Der Leichte Kavallerie

Lichtvoetig doch vastberaden treden ze aan
voorwaarts naar het strijdveld opgetrokken
met blinkende zwaarden en wapperende vaan
delen manhaftig op in spitsen en in blokken

Luid klinken strijdvaardig hun trompetten
hun harnas en helmen blinken in de zon
vastbesloten geen stap voor de vijand te verzetten
geen leger dat hen ooit nog overwon.

Zo zal de cavalerie als triomfator keren
lichtvoetig, zelfverzekerd en bewust
men zal hen met schone muziek vereren
en na hun overwinning heerst weer rust

Harp in de bergen


Zacht als strelende wind
waait muziek door bergen
als hinde van top naar top
kruidig als alpenweide
zweeft ze door dalen
vermengd met ritme
van vriendelijke stromen
gebracht door schoon silhouet
klinken de akkoorden
als ritme in woorden
van een volmaakt sonnet.

Zwevende muze

Laat je gedachten zweven
op tonen van welluidende muziek
vingers die dansen over toetsen
als vleugels die glijden op thermiek
van stuwende en stijgende klanken

scheer als een zwaluw door ’t zwerk
zwenkend zwierend in de compositie
en het ritme van de wind
gehoord in de snaren van de bomen
drijvend op genieten van het geluk

schrijf op heerlijke muziek
van orkest of van solist
voel de trillingen van het wonder
laat je dragen door schone poëzie
in stil tevreden van genot.

Weense wals

Niets bekoort meer dan te schrijven onder genot
en het bruisend zwieren van het “Wienerblut”
in cirkelende driekwartsmaat zoals het moet
gedachten muzikaal gericht op luistergenot

als waaiers draaien danseressen in het rond
in zalen die getuigen van oude glorie
van keizers, koningen, vorsten en victorie
in paleizen waar men pracht en gratie vond

de dichter schrijft op klanken die zijn gebleven
ziet ook nog het schouwspel voor zijn geestesoog
als de tijd dat men in adelstand nog verheven

na elke wals voor begeleidend partner boog
nog bewondert menigeen de maestro componist
die in zijn tijd nog niet van zoveel roem wist.

Omdat ik dromen wil

Gewoon omdat ik heerlijk in rust wil dichten
en genieten van schoonheid in zachte klank
gedachten op hoger dimensie wil richten
leg ik mij neder met vocht der druivenrank

Laat klassieke muziek de achtergrond strelen
Vraag woorden te reizen uit poëtisch hart
Geniet van het metrum dat niemand zal stelen
onthuld uit herinnering aan vroeger bard

Gedachten ze komen als schepen op golven
ritme van deining en regelmaat der zee
of in hevige storm door vlokken bedolven

door plotselinge omkeer en nieuw idee
Maar ineens valt onverwacht het stormgeweld stil
de muziek speelt zacht omdat ik dromen wil

Muziek en verder niks

Schrijf, schrijf op de klanken
wonderen van Beethoven
Tsjaikovski of Chopins
klanken van vleugel viool
tonen vanuit groot harmonie.

Luister en schrijf over het genot
het genot van de klanken
die benemen bijna je adem
en nemen je geheel in beslag
ze houden je in ontspannen ban.

Geniet van de hemelse zang
van tenor, alt, bariton of bas
laat je dragen op de tonen
als over golven van een oceaan
verdrink in het genot van muziek.

Schrijf, luister, geniet
en laat je hart het overstemmen.

Wisselvallige perpetuum mobile

Geen dag is nog geboren
of langs de horizon
glanst ochtendgloren
klinken vogelkoren
nog voor het licht begon.

Als boven de kim reist
gloed van vlammen
die het nieuwe leven
kleurt bij dageraad
in jade en smaragd.

En snel verjaart ook deze dag
in tijd, eind en beperking
als het licht aan de horizon
verdwijnt in gloed en vlammen
de nacht weer wacht
op geboorte van nieuwe dag.

Morgenstimmung

Wens elk mens een rustige vredige dag
die begint met schone welluidende klank
zodat een ieder zingen mag
uit pure blijdschap en dank

beginnend in het blinkend ochtendlicht
rijzend met de stralen van de zon
als een veel belovend vooruitzicht
dat sombere stemming overwon

en heel de dag horen we nog die tonen
die ons het hart verblijden
alsof ze in ons hooft blijven wonen
in goede en in slechte tijden.