Geloof in de belofte en verwachting


De wereld ligt zo somber en stil
teruggetrokken als in verdriet
aarde waar geen zon meer lijkt te schijnen
en geen toekomst in verschiet
moe van dagen en van tijden
uitgeblust van kracht en levensmoed
niet in staat meer om te strijden
waar alleen nog onraad woedt.

Maar er is toch stille spanning
als wonderbare diepe glans
achter de kim der hemeloverspanning
een belofte en nieuwe kans
want een held is ons beloofd
om aard en hemel te verbinden
en al wie in de Liefde gelooft
voor eeuwig van straf zal ontbinden.

Ontbrekend licht


Lui en traag rekt de dag naar het licht
Maar gaat nog schuil achter wolkengordijn
De hemel blijft nog gesloten en dicht
Wolken wijken nog niet voor zonneschijn

De aarde lijkt gehuld in kleurloos grauw
Met tranen vult de hemel rivieren
De horizon tekent in nevelig blauw
De kale bomen die de kim sieren

En de natuur houdt zich ademloos stil
Alsof ze wacht op grote dingen
Tot in die nacht voor wie dat horen wil
De engelen hun liederen weer zingen.

Simplistische kerst


Loop eens door de
druk versierde straten
overal prijst men kerstcadeautjes aan
winkelpersoneel in alle staten
ziet men overspannen
achter kassa’s staan.

Thuis spat van tv de lijvige reclame
hoe men met Kerst
toch wel gezellig maakt
fijnste waren worden
door charmante dame
aangeprezen als iets
wat ’t lekkerst smaakt.

De reclames schreeuwen
vanuit de kranten
Kerst voor iedereen die het beste wil
kom in ons restaurant beste klanten
eet drie á vier gangen
met vlees van de grill.

Misschien klinkt het wat simplistisch,
maar wij blijven bij de
kerstboom thuis
en over ’t maal doen we
ook niet hectisch
we eten gezellig boerenkool
voor de buis.

Kerstdiner


Cha, cha, tja, wat zullen we eten?
Tja, tja, cha, wie zal dat weten?
Waar we met kerst achter zullen zweten.
Wie is het die ons dat zeggen kan?
Nemen we garnalensoep vooraf
daarna een pepersteak niet al te straf
daarbij een bourgogne uit een karaf
en chipolata nog als toetje dan?

En waar zullen we dan heengaan?
Waar staat de kwaliteit ons ’t meest aan?
Achter D.M. hebben ze ook nog een golfbaan
daar kunnen we ons na de tijd vermaken
en raken dan de opgedane kilo’s kwijt
in aangenaam verpozen van de tijd
zijn tevens van last door zelf koken bevrijd
hoeven ons nergens druk over te maken.

Maar weet je wat we ook kunnen doen?
Gezellig thuis blijven bij het dennengroen.
We hoeven niet persé zo duur te doen.
Eigen kost zal ons ook best smaken.
We zoeken samen uit zo het ook hoort
een heerlijk biefstukje in boter gesmoord
na het eten luisteren naar Gods woord
zodat ook de kèrn ons weer zal raken.

Kerst, bewijs voor eeuwige liefde


Vertrouwen op een eeuwige toekomst
zo moeilijk is dat telkens weer
geloven dat na de dood een thuiskomst
in Uw Heilig Jeruzalem is o Heer.

Dat U ons wil begroeten als Uw kind
dat na een moeilijke zwerftocht
bij U werkelijk weer vrede vindt
nadat U hem Zelf hebt opgezocht.

Sterk toch ons geloof in Uw genade
door blijk dat U steeds naast ons staat
ons te behoeden tegen al het kwade
dat Uw Geest daarvoor met ons gaat.

Ja eeuwig is Uw liefde en trouw
daarvoor kwam Uzelf op deze aard,
bevestigde, “Ik houd ook van jou.
Ook jij bent voor Mij alles waard.”

Modern kerstfeest


We zaten bij de kerstboom en zongen
liederen van Johannes de Heer
gevoel uit ons hart ontsprongen
lazen over vrede en zaligheid weleer.

Het aloude kerstverhaal werd gelezen,
ook wel na een rijk voorziene dis,
niemand hoefde bezwaard te wezen
daar Kerst toch een feestgedachte is.

Nu denken we niet aan stille nacht
of het Christuskind in de stal
wordt slechts op de kerstman gewacht
uitgezien wat hij brengen zal.

’t Is nu een feest van glitter en glamour
eten bij het onbeschoft af
liefst met zoveel mogelijk rumoer
nóg commerciëler dan Sint met z’n staf

Als wij luisteren naar de engelen


Als wij luisteren naar de engelen
naar het koor van liefde en vree
hun zang met geluk verstrengelen
zingt ons hart vanzelf mee.

Zingen we ook van liefde en geluk
in die wonderlijk stille nacht
waarin ons gevrijwaard van druk
door een Kind vrede werd gebracht.

Die vrede geldt nog voor alle nachten
en voor iedere dag hier op aard
niemand hoeft op die nacht te wachten
Gods belofte blijft eeuwig bewaard.

Het licht dat wij weer mogen verwachten


Wij wachten Heer als in oude tijden
als in verleden dat is gepasseerd
maar willen ons niet als aan sagen wijden
want door de eeuwen hebben wij geleerd
dat wat eens was, terug kan komen
door blijde tekenen o zo schoon
dat men van vrede niet hoeft te dromen
maar komt door geboorte van Uw Zoon.

Nu blijven duizenden verwachten
die nacht die eens weer komen zal
een nacht die lijkt op alle nachten
maar houdt troost in voor zo menig tal
dat in ’s werelds duistere uren
in die nacht als toen in die kleine stal
U Uw licht ook dan vooruit zult sturen
dat de mens voor val behoeden zal.

Duisternis gebroken


Donker is deze dag ontloken
grauw en somber was de lucht
met wolken, niet onderbroken
de dag beloofde geen vreugd.

Het is de tijd der donkere dagen
als enkel droefheid en verdriet
en wolken langs de hemel jagen
geen blijdschap in verschiet.

En juist nu wij herdenken
hoe lang geleden in een stal
God ons Licht wilde schenken
breekt het wolkendek overal.

Nu komt de zon schijnen
over het koude land
doet somberheid verdwijnen,
Gods belofte houdt eeuwig stand.

Hij had een leven van liefde enlijden


Heldere ster aan de hemel
jij die wees de goede weg
leidde ons naar Bethlehems veld
waar de Heer al op ons wachtte
’t Kind waarvan was verteld
dat Hij alle leed verzachtte.

Dat Kind, die Koningszoon,
daar in die schamele kribbe
wilde al ons aardse lijden
voor eens voor goed bestrijden
had geen paleis, geen huis,
verloste door Zijn dood aan ’t kruis.

Kinderen van Bethlehem


Heerser en beducht in macht,
tot elke daad van onrecht bereid.
Nu klinkt uit Bethlehem de klacht,
zo Eva om haar zonen schreit.

Hoe ver reikt satans heerschappij,
dat hij zélfs geen kind zal sparen.
In woede briest zijn razernij.
Bethlehems kinderen, de eerste martelaren.

Een moeder huilt, haar kind gedood,
door ’t zwaard der wereldvorst.
Ach wereld zie hier je eigen nood,
hoe je in eigen bloed je oordeel torst.

Maar hoor, hoe de profeten melden,
de overwinning komt van ’t Kind.
Hij zal de gruwelen vergelden
en zorgt, dat de aarde weer vrede vindt.

Hij droogt moeder’s tranen.
Met Bethlehems kinderen zet Hij glorie in.
Voor hen zal Hij de zege banen,
hen doen delen in Zíjn gewin

Après Noël


Gezellig was het kerstmaal gisteravond
na jaren zagen we elkaar eens weer
waren verbonden in pais en vrede
alle haat en nijd werd eindelijk bijgelegd
bij aankomst een zoen van Truus voor Mien
zwager Henk sloeg Jan ferm op de schouder
de familie was na zoveel jaren één

gisteravond bij thuiskomst
belde Truus nog eens met Mien
wat gezellig is toch zo’n familiefeestje
had zus Hennie al zolang niet gezien
“Zeg zag je, ze had die dure broche om.
Die ze gejat heeft op de erfenis van tante An
En Henk droeg die mooie dasspeld,
die bedoeld was voor onze Jan.”

“Ja meid, en Karel met die kitscherige trouwring
die hij van Willie kreeg. ’t Is om je te bescheuren.
En Gerrie deed zo vreeslijk lief tegen Adrie.
Nou ik heb m’n portie weer gehad,
mij zul je er volgend jaar niet vinden.
Kerst is toch een vredelievend gebeuren
dat je viert met dierbaren en vrinden
en niet met lui die over ruzies zitten zeuren”.

Hoever is die weg


Zolang is de reis naar Bethlehem
Vol gevaren en moeilijkheden
Gehoor gevend aan roepende stem
Komend uit verschillende steden
Hoever is de reis naar Bethlehem

Wie wijst de weg vanuit Nazareth
Door dorre vlakte vol noden
Heeft ons het goede pad uitgezet
En ons alle hulp daar geboden
Hoever is de reis vanuit Nazareth

Hoe gaan wij, vanaf Jeruzalem
Via de weg der drie wijzen
Geroepen door hemelse stem
Nadat wij Zijn ster zagen reizen
Wanneer komen wij in Bethlehem

Hoever is die moeilijke weg naar Bethlehem
Wanneer komen we daar eindelijk thuis
Geroepen en gelokt door kinderstem
Via Golgotha en het kruis
Hoelang nog is die weg naar Bethlehem.

Essentieel begrip voor Kerst en vrede


Als wij eens de vrede van Kerst
Echt zouden leren begrijpen
Weer wensen het ware geluk
Liefde voelen en tonen voor alle mensen
Bereid tot delen van voedsel en bezit

Dan zou de aarde hemelse glans vertonen
Vrij van jaloezie en haat

Wat scheidt ons nu dan nog ver van liefde
Door egoïsme en dom gedrag
Nee, als wij werkelijk Kerst leren begrijpen
Komt ook eens werkelijke vrede op een dag.

Dienende Ster

http://www.dreamstime.com/stock-photos-bright-star-blue-sky-image21884753

Ver verleden heeft ons een weg gewezen
Ergens naar een kleine warme stal
Boven een ver land is een ster verrezen
Die ons de weg in ’t leven wijzen zal

En zullen wij die weg ook volgen
Ver van hier en ver van huis
Waar ons de wereld zal vervolgen
Op die lijdensweg tot aan het kruis

Dan zal toch die ster ons pad verlichten
En leiden naar waar wij moeten zijn
Zonder ons tot diensten te verplichten
Altijd zal Hij er voor ons zijn.