Geloof in de belofte en verwachting


De wereld ligt zo somber en stil
teruggetrokken als in verdriet
aarde waar geen zon meer lijkt te schijnen
en geen toekomst in verschiet
moe van dagen en van tijden
uitgeblust van kracht en levensmoed
niet in staat meer om te strijden
waar alleen nog onraad woedt.

Maar er is toch stille spanning
als wonderbare diepe glans
achter de kim der hemeloverspanning
een belofte en nieuwe kans
want een held is ons beloofd
om aard en hemel te verbinden
en al wie in de Liefde gelooft
voor eeuwig van straf zal ontbinden.

Ontbrekend licht


Lui en traag rekt de dag naar het licht
Maar gaat nog schuil achter wolkengordijn
De hemel blijft nog gesloten en dicht
Wolken wijken nog niet voor zonneschijn

De aarde lijkt gehuld in kleurloos grauw
Met tranen vult de hemel rivieren
De horizon tekent in nevelig blauw
De kale bomen die de kim sieren

En de natuur houdt zich ademloos stil
Alsof ze wacht op grote dingen
Tot in die nacht voor wie dat horen wil
De engelen hun liederen weer zingen.

Hooglied 2010


Kom dan waar je denkt dat ik je zoek
door de paden tussen bloemen
adem de geur van rozen en lavendel
zie de reine kleur van lelie en jasmijn
voel de warmte van de zomer.

Kom baden in mijn tuinfontein
in de vijver tussen de vissen
het koel verfrissend bruisend water
laten we samen dartelen door golven
ons wentelen als speelse dolfijn.

En drogen wij daarna op het gazon
door wind en zon dicht bij elkander
zodat onze adem zich vermengt
de handen elkaar kunnen omvatten
ogen in elkaars diepte verzinken.

Even bij stilstaan

Even vragen wij ons af,
dikwijls maar heel even,
wie ons ook vandaag
weer ons voedsel heeft gegeven.

Even, dikwijls maar heel even,
staan wij een momentje stil
bij de bron van ons leven
die ons steeds weer voeden wil.

Dikwijls nog veel minder
buigen wij in dank ons hoofd
ondervinden geen hinder
van beloftes door ons beloofd.

Slechts even dringt tot ons door
dat voor onze spijs en leven
Zijn eigen leven aan het kruis verloor
Die ons dagelijks voedsel wil geven.

Simplistische kerst


Loop eens door de
druk versierde straten
overal prijst men kerstcadeautjes aan
winkelpersoneel in alle staten
ziet men overspannen
achter kassa’s staan.

Thuis spat van tv de lijvige reclame
hoe men met Kerst
toch wel gezellig maakt
fijnste waren worden
door charmante dame
aangeprezen als iets
wat ’t lekkerst smaakt.

De reclames schreeuwen
vanuit de kranten
Kerst voor iedereen die het beste wil
kom in ons restaurant beste klanten
eet drie á vier gangen
met vlees van de grill.

Misschien klinkt het wat simplistisch,
maar wij blijven bij de
kerstboom thuis
en over ’t maal doen we
ook niet hectisch
we eten gezellig boerenkool
voor de buis.

Kerstdiner


Cha, cha, tja, wat zullen we eten?
Tja, tja, cha, wie zal dat weten?
Waar we met kerst achter zullen zweten.
Wie is het die ons dat zeggen kan?
Nemen we garnalensoep vooraf
daarna een pepersteak niet al te straf
daarbij een bourgogne uit een karaf
en chipolata nog als toetje dan?

En waar zullen we dan heengaan?
Waar staat de kwaliteit ons ’t meest aan?
Achter D.M. hebben ze ook nog een golfbaan
daar kunnen we ons na de tijd vermaken
en raken dan de opgedane kilo’s kwijt
in aangenaam verpozen van de tijd
zijn tevens van last door zelf koken bevrijd
hoeven ons nergens druk over te maken.

Maar weet je wat we ook kunnen doen?
Gezellig thuis blijven bij het dennengroen.
We hoeven niet persé zo duur te doen.
Eigen kost zal ons ook best smaken.
We zoeken samen uit zo het ook hoort
een heerlijk biefstukje in boter gesmoord
na het eten luisteren naar Gods woord
zodat ook de kèrn ons weer zal raken.

Droevige Pierrot


Als ledenpop voel ik mij
slap over waslijn hangen
een droevige Pierrot
die zijn tranen laat drogen
in koele herfstzon.

Een afgedankte clown
ver van geliefde verwijderd
een stem zonder klank
geen muziek om te spelen
adem zonder lach.

Waar is mijn liefste
die mijn lippen weer krult
bij muziek van mijn viool
dansend bij licht der maan
op galabal onder sterren.

Kerst, bewijs voor eeuwige liefde


Vertrouwen op een eeuwige toekomst
zo moeilijk is dat telkens weer
geloven dat na de dood een thuiskomst
in Uw Heilig Jeruzalem is o Heer.

Dat U ons wil begroeten als Uw kind
dat na een moeilijke zwerftocht
bij U werkelijk weer vrede vindt
nadat U hem Zelf hebt opgezocht.

Sterk toch ons geloof in Uw genade
door blijk dat U steeds naast ons staat
ons te behoeden tegen al het kwade
dat Uw Geest daarvoor met ons gaat.

Ja eeuwig is Uw liefde en trouw
daarvoor kwam Uzelf op deze aard,
bevestigde, “Ik houd ook van jou.
Ook jij bent voor Mij alles waard.”

Modern kerstfeest


We zaten bij de kerstboom en zongen
liederen van Johannes de Heer
gevoel uit ons hart ontsprongen
lazen over vrede en zaligheid weleer.

Het aloude kerstverhaal werd gelezen,
ook wel na een rijk voorziene dis,
niemand hoefde bezwaard te wezen
daar Kerst toch een feestgedachte is.

Nu denken we niet aan stille nacht
of het Christuskind in de stal
wordt slechts op de kerstman gewacht
uitgezien wat hij brengen zal.

’t Is nu een feest van glitter en glamour
eten bij het onbeschoft af
liefst met zoveel mogelijk rumoer
nóg commerciëler dan Sint met z’n staf

Gewoon (h)eerlijk schrijven


Alles wat ik geniet zet ik op papier
recht of misschien wat krom
maar steeds uit mijn open hart
verstandig maar ook wel dom

van elke lettergreep wil ik genieten
schrijven in duidelijk zwart-wit
een verhaal een rijmpje of gedicht
gewoon zien of er perspectief in zit

ik hoef geen Cats of Vondel te zijn
gewoon schrijvend voor m’n plezier
zet ik m’n grijze cellen in beweging
bezorg misschien iemand nog vertier.

Als wij luisteren naar de engelen


Als wij luisteren naar de engelen
naar het koor van liefde en vree
hun zang met geluk verstrengelen
zingt ons hart vanzelf mee.

Zingen we ook van liefde en geluk
in die wonderlijk stille nacht
waarin ons gevrijwaard van druk
door een Kind vrede werd gebracht.

Die vrede geldt nog voor alle nachten
en voor iedere dag hier op aard
niemand hoeft op die nacht te wachten
Gods belofte blijft eeuwig bewaard.

Het licht dat wij weer mogen verwachten


Wij wachten Heer als in oude tijden
als in verleden dat is gepasseerd
maar willen ons niet als aan sagen wijden
want door de eeuwen hebben wij geleerd
dat wat eens was, terug kan komen
door blijde tekenen o zo schoon
dat men van vrede niet hoeft te dromen
maar komt door geboorte van Uw Zoon.

Nu blijven duizenden verwachten
die nacht die eens weer komen zal
een nacht die lijkt op alle nachten
maar houdt troost in voor zo menig tal
dat in ’s werelds duistere uren
in die nacht als toen in die kleine stal
U Uw licht ook dan vooruit zult sturen
dat de mens voor val behoeden zal.

Duisternis gebroken


Donker is deze dag ontloken
grauw en somber was de lucht
met wolken, niet onderbroken
de dag beloofde geen vreugd.

Het is de tijd der donkere dagen
als enkel droefheid en verdriet
en wolken langs de hemel jagen
geen blijdschap in verschiet.

En juist nu wij herdenken
hoe lang geleden in een stal
God ons Licht wilde schenken
breekt het wolkendek overal.

Nu komt de zon schijnen
over het koude land
doet somberheid verdwijnen,
Gods belofte houdt eeuwig stand.

Hij had een leven van liefde enlijden


Heldere ster aan de hemel
jij die wees de goede weg
leidde ons naar Bethlehems veld
waar de Heer al op ons wachtte
’t Kind waarvan was verteld
dat Hij alle leed verzachtte.

Dat Kind, die Koningszoon,
daar in die schamele kribbe
wilde al ons aardse lijden
voor eens voor goed bestrijden
had geen paleis, geen huis,
verloste door Zijn dood aan ’t kruis.